Logo KROMOKrówki - krówki reklamowe

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych 

 

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KROMO Robert Musiorski z siedzibą w Warszawie 01-864, ul. Literacka 6/4, NIP: 6371792659, REGON: 366427338.

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, kupna, transportu, usługi znakowania i pakowania lub innych usług poligraficznych, marketingowych, reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech pełnych lat obrotowych od momentu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, której dane dotyczą.

 

5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, takie jak: kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów.

 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO, chcemy Państwa zapewnić, że firma KROMO Robert Musiorski wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO.

 

ikona email biuro@kromokrowki.pl 

ikona telefon 604 091 854 

ikona facebook

Krówki reklamowe Warszawa, copyright © KROMO Robert Musiorski, polityka prywatności